Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 6.4 - Vest for Egeparken

Bestemmelser

Plannavn
Vest for Egeparken

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Offentlig og privat service herunder undervisning, daginstitution, administration. Liberalt erhverv.

Status

Forslag