Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 6.2 - Ved Hovedgaden og Møllevej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Hovedgaden og Møllevej

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, erhverv så som kontorer, liberalt erhverv og offentlig og privat service herunder undervisning, daginstitution, administration, bibliotek. Herudover lettere håndværks- og fremstillingsvirksomheder, kultur- og fritidsformål.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger og 45 ved anden anvendelse.

Status

Forslag