Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 5.1 - Dalby

Bestemmelser

Plannummer BB 5.1 
Plannavn Dalby 
Plandistrikt 5. Den sydvestlige del af Horns Herred 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 1½ etage 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Rammeområdets anvendelse

Blandet bolig- og erhvervsområde, butikker, institutioner, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg.

 
Bemærkninger Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Området udgør den gamle landsbykerne og ny- og ombygninger skal tilpasses den oprindelige karakteristiske bebyggelse. I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af bygninger, stier, stengærder, grønne arealer og lignende med kulturhistorisk betydning eller betydning for bymiljøet. 

Status

Forslag