Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 4.2 - Mejerigaardsvej, Lyngerup

Bestemmelser

Plannavn
Mejerigaardsvej, Lyngerup

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Åben-lav bolig, liberalt erhverv, privat og offentlig servicevirksomhed, samt lettere håndværk.

Status

Forslag