Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 4.1 - Ved Bygaden/Enghaven

Bestemmelser

Plannavn
Ved Bygaden/Enghaven

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Åben-lav bolig, butikker, liberalt erhverv, privat og offentlig servicevirksomhed herunder kirke og kirkegård, kro, samt lettere håndværk.

Status

Forslag