Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.8 - Kocksvej - Lundevej

Bestemmelser

Plannavn
Kocksvej - Lundevej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, erhverv såsom kontorer, liberalt erhverv og offentlige formål. Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område.

Status

Forslag