Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.4 - Ved Kilometerhuset

Bestemmelser

Plannavn
Ved Kilometerhuset

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, kontor og serviceerhverv, samt offentlig og privat service som undervisning, institution og lign. Stationsnært område.

Bebyggelsens omfang og udformning

# Maks. antal etager: 2½ etage, dog kan Kilometerhuset opføres i 7 etager # Maks. bygningshøjde: 12,5 m, dette gælder dog ikke for Kilometerhuset. # Maks. bebyggelsesprocent er 45, dog kan matr.nr. 7lk, Frederikssund Markjorde med Kilometerhuset udnyttes med en bebyggelsesprocent på maks. 90.


Status

Forslag