Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.4 - Ved Kilometerhuset

Bestemmelser

Plannavn
Ved Kilometerhuset

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, kontor og serviceerhverv, samt offentlig og privat service som undervisning, institution og lign. Stationsnært område.

Bebyggelsens omfang og udformning

# Maks. antal etager: 2½ etage, dog kan Kilometerhuset opføres i 7 etager # Maks. bygningshøjde: 12,5 m, dette gælder dog ikke for Kilometerhuset. # Maks. bebyggelsesprocent er 45, dog kan matr.nr. 7lk, Frederikssund Markjorde med Kilometerhuset udnyttes med en bebyggelsesprocent på maks. 90.


Status

Forslag