Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.13 - Mellem Frederiksborgvej og Ågade

Bestemmelser

Plannavn
Mellem Frederiksborgvej og Ågade

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, erhverv såsom kontorer, liberalt erhverv. Offentlig og privat service, herunder undervisning, institution, administration. Kirke, kirkegård og fritidsformål. Kulturhus, herunder anvendelse til bl.a. musik, teater og konference mm. med tilhørende publikumsfaciliteter, cafe mv. Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 60, dog 75 for bebyggelse langs Ågade # Maks. antal etager: 2, dog 3 for bebyggelse langs Ågade # Maks. bygningshøjde: 10 m, dog 12 m for bebyggelse langs Ågade, hertil kommer at byrådet kan tillade enkelte bygningsdele på op til 16 m.

Status

Forslag