Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.13 - Mellem Frederiksborgvej og Ågade

Bestemmelser

Plannavn
Mellem Frederiksborgvej og Ågade

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, erhverv såsom kontorer, liberalt erhverv. Offentlig og privat service, herunder undervisning, institution, administration. Kirke, kirkegård og fritidsformål. Kulturhus, herunder anvendelse til bl.a. musik, teater og konference mm. med tilhørende publikumsfaciliteter, cafe mv. Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 60, dog 75 for bebyggelse langs Ågade # Maks. antal etager: 2, dog 3 for bebyggelse langs Ågade # Maks. bygningshøjde: 10 m, dog 12 m for bebyggelse langs Ågade, hertil kommer at byrådet kan tillade enkelte bygningsdele på op til 16 m.

Status

Forslag