Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.1 - Gefionvej

Bestemmelser

Plannavn
Gefionvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
12 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, kontor og serviceerhverv, samt offentlig og privat service som undervisning og lign. Stationsnært kerneområde

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. antal etager: 2½. Ved udnyttelse af det skrånede terræn kan der bygges op til 3 etager mod banen.

Status

Forslag