Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.1 - Gefionvej

Bestemmelser

Plannavn
Gefionvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimal bygningshøjde
12 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet byområde. Boliger, kontor og serviceerhverv, samt offentlig og privat service som undervisning og lign. Stationsnært kerneområde

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. antal etager: 2½. Ved udnyttelse af det skrånede terræn kan der bygges op til 3 etager mod banen.

Status

Forslag