Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 1.1 - Gefionvej

Bestemmelser

Plannummer BB 1.1 
Plannavn Gefionvej 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimal bygningshøjde 12 m 
Rammeområdets anvendelse Blandet byområde. Boliger, kontor og serviceerhverv, samt offentlig og privat service som undervisning og lign. Stationsnært kerneområde 
Bebyggelsens omfang og udformning # Maks. antal etager: 2½. Ved udnyttelse af det skrånede terræn kan der bygges op til 3 etager mod banen. 

Status

Forslag