Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.9 - Ved Thyrashøj

Bestemmelser

Plannavn
Ved Thyrashøj

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1 etage

Maksimal bygningshøjde
6 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Status

Forslag