Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.8 - Ved Fyrrehegnet

Bestemmelser

Plannavn
Ved Fyrrehegnet

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
6 m

Rammeområdets anvendelse
Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Bemærkninger
Eksisterende friarealer skal fastholdes.

Status

Forslag