Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.6 - Ved Grevinde Danners Vej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Grevinde Danners Vej

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig og tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Bemærkninger
Mindst 10% af det udlagte areal reserveres til fælles friarealer Inden for området kan maksimalt opføres 145 boliger.

Status

Forslag