Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.5 - Mølleparken

Bestemmelser

Plannavn
Mølleparken

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Etagebolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Status

Forslag