Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.13 - Over Dråby

Bestemmelser

Plannavn
Over Dråby

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30, dog 40 for eksisterende tæt-lav.

Status

Forslag