Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.10 - Meransletten

Bestemmelser

Plannavn
Meransletten

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
6,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Status

Forslag