Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 5.4 - Ved Krogstrupvej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Krogstrupvej

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig og tæt-lav bolig.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone.

Status

Forslag