Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 5.1 - Dalby Nord

Bestemmelser

Plannavn
Dalby Nord

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere samt institutionsformål.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone.

Status

Forslag