Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 4.33 - Lyngerup Vest

Bestemmelser

Plannavn
Lyngerup Vest

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Blandet boligområde

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Byrådet kan efter nærmere vurdering og gennem lokalplanlægning at tillade, at en del af området opføres med boliger i 2 etager. 

Bemærkninger

Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Bebyggelsen må ikke påvirke banevoldens vestlige side.


Status

Forslag