Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 3.35 - Ved Højagergård øst

Bestemmelser

Plannavn
Ved Højagergård øst

Plandistrikt
3. Slangerup og den østlige del af kommunen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig og tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Boligområdet skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse. Området ligger højt og vil kunne ses langt fra. Der skal sikres rekreative forbindelser til Lystrup Skov og muligheden for at opleve skovbrynene omkring Lystrup Skov skal bevares.

Rækkefølge
Sidste halvdel af Kommuneplanperioden

Status

Forslag