Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 1.19 - Ådalsparken

Bestemmelser

Plannavn
Ådalsparken

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Bemærkninger
Eksisterende grønt friareal fastholdes.

Status

Forslag