Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 1.19 - Ådalsparken

Bestemmelser

Plannummer B 1.19 
Plannavn Ådalsparken 
Plandistrikt 1. Frederikssund by 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Maksimalt antal etager 1½ etage 
Maksimal bygningshøjde 8,5 m 
Rammeområdets anvendelse Tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. 
Bemærkninger Eksisterende grønt friareal fastholdes. 

Status

Forslag