Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Om planen : Planlægning siden sidst

Planlægning siden sidst

Neden for ses listen over kommuneplantillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 001 - Gammel Kulhusvej

Kommuneplantillæg nr. 002 - Boliger nord for Dalvejen

kommuneplantillæg nr. 003 - Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris

Kommuneplantillæg nr. 004 - Snogekær

Kommuneplantillæg nr. 005 - Byomdannelsesområde ved Løgimose

Kommuneplantillæg nr. 007 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 008 - Solfangeranlæg ved Skuldelev

Kommuneplantillæg nr. 010 - Ændring af rækkefølgebestemmelser Vinge Centrum

Kommuneplantillæg nr. 011 - Pedersholm 8-10 i Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 012 - Vinge Bymidte

Kommuneplantillæg nr. 014 - Femhøj

Kommuneplantillæg nr. 015 - Bybjerggård

Kommuneplantillæg nr. 018 - Håndværksområde ved Skuldelev

Kommuneplantillæg nr. 019 - Jomsborgsvej

Kommuneplantillæg nr. 022 - Fritidsområde ved Jomsborgsvej

Kommuneplantillæg nr. 026 - Forlægning af Onsvedvej

Kommuneplantillæg nr. 028 - Idrætsby Frederikssund

Kommuneplantillæg nr. 030 - Boliger ved Byvej

Kommuneplantillæg nr. 034 - Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

Kommuneplantillæg nr. 036 - Centerområde i Lille Blødekvarteret

Forslag

Kommuneplantillæg nr. 035 - Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

Kommuneplantillæg nr. 039 - Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

Kommuneplantillæg nr. 40 - Udvidelse af det maksimale bruttoetageareal i et erhvervsområde i Slangerup

 

Lokalplaner

017 Frederikssund Bymidte - Vedtaget 17. december 2014

047 Byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015

051 Solfangeranlæg ved Skuldelev - Vedtaget 28. januar 2015

055 Parkeringsforhold i Frederikssund - Vedtaget 29. oktober 2014

060 Ridecenter i Over Dråby - Vedtaget 25. september 2013

062 Offentligt område og tankstation ved Skoven - Vedtaget 26. februar 2014

063 Seniorlandsby ved Hannelundsvej i Jægerspris - Vedtaget 29. oktober 2014

064 Parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris - Vedtaget 23. september 2014

065 Boligområde nord for Dalvejen i Vinge - Vedtaget 29. april 2015

066 Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby - Vedtaget 23. september 2014

069 Parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge - Vedtaget 28. januar 2015

070 Biografcenter i Sillebrocentret - Vedtaget 26. november 2014

072 Boligbebyggelse Gyldenstens Vænge i Frederikssund - Vedtaget 29. april 2015

073 Bevarende lokalplan for Snostrup - Vedtaget 20. april 2016

074 Bybjerggård i Sundbylille - Vedtaget 2. september 2015

075 Pedersholmparken 8-10 i Frederikssund - Vedtaget 25. marts 2015

076 Vinge Centrum - Vedtaget 14. december 2016

077 Femhøj i Jægerspris - Vedtaget 24. juni 2015

079 Tørslev Renseanlæg - Vedtaget 2. september 2015

082 Vindmølle ved Dalby - Vedtaget 28. oktober 2015

083 Landkolonien Jomsborg - Vedtaget 16. december 2015

085 Ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole - Vedtaget 30. marts 2016

087 Sommerhusområde vest for Vellerup by - Vedtaget 23. november 2016

090 Forlægning af Onsvedvej - Vedtaget 4. maj 2016

092 Idrætsby Frederikssund - Vedtaget 25. januar 2017

095 Boliger ved Byvej - Vedtaget 29. marts 2017

099 Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund - Vedtaget 29. marts 2017

104 Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup - Vedtaget 29. marts 2017

107 Boliger ved Fogedgårdsvej - Vedtaget 29. marts 2017

Forslag

102 Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

112 Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

114 Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup