Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Om planen : Offentlig bekendtgørelse

Offentlig bekendtgørelse

Dato for bekendtgørelsen er den 15. juni 2017.

 

Byrådet vedtog den 24. maj 2017 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2017-2029 og den tilhørende miljøvurdering af kommuneplanforslaget jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer i offentlig høring.

Kommuneplanen fastsætter rammerne for den kommende udvikling af kommunen. 

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, temaer med bestemmelser om arealanvendelse samt rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen giver en samlet beskrivelse af de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Temaerne gælder overordnet for kommunens planlægning. Rammedelen fastlægger lokale rammer for den fremtidige lokalplanlægning i kommunen.

Miljøvurderingen ses i forslag til kommuneplan 2017-2029 under fanen "Miljø".

Høring
Kommuneplanforslaget og miljøvurderingen er offentligt fremlagt i perioden fra 15. juni 2017 til 25. august 2017. 

Har du bemærkninger til planforslaget eller miljøvurderingen, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:

  • Anvend "vær' med! kappen" i øverste højre hjørne 
  • Send e-mail til: planteamet@frederikssund.dk og skriv "Kommuneplan" i emnefeltet.
  • Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

På baggrund af de indkomne høringssvar vil kommuneplanforslag og miljøvurdering blive behandlet og evt. rettet af Byrådet inden de endelige plandokumenter vil blive offentliggjort. Herefter vil der være en 4 ugers klagefrist for retlige spørgsmål.

Retsvirkning
Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. På baggrund af en endeligt vedtagen og bekendtgjort kommuneplan kan Byrådet udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (Planloven § 12, stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (Planloven § 12, stk. 3).