Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Rammebetingelser og regionale forhold : Finanskrisen har betydet lavere privatforbrug

Finanskrisen har betydet lavere privatforbrug

Siden 2007, hvor forbruget toppede, har forbrugerne været tilbageholdende som en konsekvens af den økonomiske krise. Det er især gået ud over udvalgsvarehandlen, men også dagligvarehandlen er ramt. Tilbagegangen fra 2007-2014 har været størst inden for beklædning, hvor omsætningen er faldet med ca. 25-30 %. Inden for øvrige udvalgsvarer er omsætningen faldet med ca. 10-15 %, mens dagligvareomsætningen er faldet med ca. 5-10 %.

Til trods for, at omsætningen i udvalgsvarehandlen i det kommende år ikke forventes at stige, må det forventes, at der fortsat vil ske vækst i privatforbruget i et 12-årigt tidsperspektiv – om end i et noget mere afdæmpet tempo end gennemsnittet for perioden fra 2000-2010. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at dagligvareforbruget så småt er begyndt at stige.

Afstande til nærliggende større byer fra Frederikssund.