Forside : Om planen : Detailhandelsanalyse : Butiksanalyse : De mindre byer

De mindre byer

Detailhandlen i de øvrige byer i Frederikssund Kommune er begrænset til dagligvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer. De mindre byer omfatter bl.a. Græse Bakkeby, Kulhuse og Skuldelev.

Områderne uden for de fire centrale byer i kommunen har tilsammen ca. 20 butikker. 12 af disse er beliggende i tidligere Jægerspris Kommune, hvor der ses en større spredning af butikker uden for Jægerspris by sammenlignet med den øvrige del af kommunen, hvor butikkerne er koncentreret omkring centerbyerne.

Antallet af butikker uden for de fire store byer er stort set halveret sammenlignet med opgørelsen fra 2011.