Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN NATURLIGE FORBINDELSE

Vi vil gøre vores tre kyster og øvrige rige natur mere tilgængelig.
Det tiltrækker indbyggere og turister og skaber job i lokalområderne.
Ny bro, motorvej og smartcity Vinge forbinder os tæt til hovedstaden.
Det skal give hele kommunen et løft, som vi forstår at markedsføre.

Vi satser på synlighed