Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Hovedstruktur : Vision : DEN LÆRERIGE FORBINDELSE

Alle skal have en uddannelse. Det er den direkte forbindelse til et trygt liv.
Vi vil højne det faglige niveau og trivslen i daginstitutioner og skoler.
Sammen med virksomhederne vil vi skabe et center for jobskabende faglige
uddannelser til unge og voksne.

Vi satser på viden